” For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.” Citatet er straffelovens § 276.* Det definerer fuldstændigt præcist, hvad tyveri er: At man tilegner sig en genstand, eller en ressource, som ikke er ens egen for at opnå gevinst.

Første del

Den første del af paragraffen er rimeligt nem at forstå. Det kan være, at du har oplevet et indbrud. Tyveknægtene har stjålet din pc, som de så har solgt videre. De har fået gevinst (måske nogle kontanter) ved at tage og videresælge en genstand, som du ejer. Og du har ikke givet dem lov til at tage den. Du har ikke givet dem en gave. Den sidste del kan være lidt svær at forstå. Men lad mig prøve at give dig et eksempel på, hvad det betyder:

Det sker, at husejere oplever, at de får ekstremt store elregninger. De kan se på regningen, at der er blevet brugt mange flere kWh end normalt. Det virker lidt underligt. De får en autoriseret installatør fra deres elselskab ud for at se på tilstanden i deres bolig. Og han opdager så, at der ligesom er kommet en ekstra tilslutning til din strømforsyning. Der er en anden person, som har tilsluttet sig din strømforsyning. Og det er tyveri af strøm. Det er ulovligt. Den person har måske ikke direkte fået gevinst – men han eller hun har ikke betalt for sit eget strømforbrug. Det har du. Dermed har han eller hun opnået en gevinst – uden at du har givet lov til det. Det samme kan faktisk godt ske med vandforsyningen.

Anden del af $276

Det er det, der menes med den sidste halvdel af straffelovens § 276. Det er måske ikke så ofte, at vi hører om den slags tyverier her i Danmark. Vores infrastruktur er rigtig god. De netværk, som ligger i vores infrastruktur (El, vand, internet mv.), ligger rimeligt godt beskyttet. Og vi opfører os pænt overfor vores naboer.

Men i andre lande sker det faktisk ofte, at der bliver stjålet strøm eller vand. Det sker måske ikke så ofte i boligkvarterer. Men i industrikvarterer er det slet ikke usædvanligt. Og det forekommer også i boligområder, hvor infrastrukturen og de underliggende netværk ikke er så god som i Danmark. Der findes lande, hvor befolkningen ikke er så venlige og holder sig til reglerne, som vi gør det i Danmark. Desværre. Prøv bare at tænke dig tilbage til den vidunderlige, lille landsby, I boede i, da I var på sommerferie. Her kunne du se elledningerne hænge i gaderne. Her kan der nemt stjæles strøm.

Men det faktum, at den sidste del af straffelovens § 276 stadig eksisterer, betyder, at den slags tyverier forekommer – også i Danmark. Jeg håber, at jeg har hjulpet til, at du nu har fået en bedre forståelse af, hvad straffelovens paragraf 276 anden halvdel betyder.

*: Kilde: Danskelove.dk

Disclaimer

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *