Måned: juni 2013

Næsten som i gamle dage…

Livet på landet har ændret sig meget siden 1960’erne, hvor der er sket en drastisk strukturændring på området. Mange husmands- eller familiebrug er med tiden blevet til store industribrug. I følge professor Søren Kjeldsen-Kragh, Københavns Universitet er der med ændringer i landbrugslovgivningen i de sidste 10-15 år og med økonomisk støtte fra EU, der favoriserer …